خرید لباس مجلسی شمقدری به دنبال فتوا برای نمایش یک فیلم

معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه از 13 فیلم توقیفی 11 فیلم رفع توقیف شدند، گفت؛ ««سفر به هیدالو» ساخته آقای مجتبی راعی فیلم بسیار خوبی است، فقط مشکل آن بازیگر زن فیلم است که شاید برای رفع توقیف آن، نیاز به یک فتوا داشته باشیم.»به نوشته روزنامه اعتماد، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیات اسلامی هنرمندان، جواد شمقدری گفت؛ «ما سعی کردیم با یک نگاه دقیق تر و کارشناسی تر روی فیلم هایی که به نوعی برای اخذ پروانه نمایش دچار مشکلاتی شده اند، متمرکز شویم لذا احساس می کنیم آن دغدغه یی که دوستان در سال های قبل برای اخذ پروانه نمایش برخی از فیلم ها داشتند، اکنون دیگر معنایی ندارد، بنابراین برخی از آن 13 فیلم توقیفی، پروانه نمایش گرفته اند.او در پاسخ به این سوال که دو فیلم توقیفی باقیمانده چه نام دارند، گفت؛ «فیلم «آتشکار» و فیلم «سفر به هیدالو» است. البته فیلم «سفر به هیدالو» ساخته آقای مجتبی راعی فیلم بسیار خوبی است، فقط مشکل آن مشکل بازیگر زن آن است که شاید برای اکران آن، نیاز به یک فتوا داشته باشیم تا بتوانیم پروانه نمایش صادر کنیم.» شمقدری در پاسخ به این سوال که آیا نقش بازیگر زن فیلم «سفر به هیدالو» قابل حذف نیست، گفت؛ «ما حتی دو سال پیش به آقای راعی پیشنهاد دادیم با هزینه دولت نقش زن فیلم را حذف کند و از یکی دیگر از بازیگران زن استفاده کند که البته نپذیرفت اما شاید جدیداً بعد از ساخت فیلم «عصر روز دهم» انرژی داشته باشد و این پیشنهاد را بپذیرد.»