خرید لباس مجلسی “سایپا به شعور مردم احترام بگذارد”

یکی از کاربران “” در پیامی آورده است: خواستم در مورد پایمال کردن خلف وعده شرکت سایپا با آن شعارهای کذایی در خصوص تحویل پراید به جای مینیاتور به متقاضیان خودرو مزبور با وجود وعده های داده شده و دریافت مبلغ شش میلیون تومان از هر نفر در اوایل سال جاری و مغبون کردن عده کثیری از مردم اطلاع رسانی نموده تا شاید آنها نه به خاطر مشتریان خود بلکه به خاطر حفظ نیمه آبروی ادعایی خود به شعور و حقوق مردم احترام بگذارند و پراید را به جای مینیاتور وعده داده شده به ملت مغبون قالب نکنند.