خرید لباس مجلسی «رو به فردا» به سینما رو آورد

برنامه رو به فردا با حضور جواد شمقدري، سجادپور و اردكاني امشب به بررسي و نقد سياست‌هاي سينمايي دولت خواهد پرداخت.به گزارش خبرگزاري فارس، برنامه زنده تلويزيوني رو به فردا كه امشب به نقد و بررسي سياست‌هاي سينمايي دولت اختصاص خواهد داشت. در اين برنامه جواد اردكاني فيلمساز، سجادپور دبير شوراي نظارت بر فيلم و فيلم وزارت ارشاد و جواد شمقدري معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص موضوعات مختلف سينمايي تبادل نظر خواهند كرد.