خرید لباس مجلسی وقتی نماینده مجلس کویت می ترسد

سرویس بین الملل ـ “ولید الطباطبایی ” یکی از نمایندگان مجلس کویت در اعتراض به اقدام وزارت امورخارجه کشورش در گشایش کنسولگری کویت در مشهد گفت : اکنون زمان مناسب برای گسترش روابط سیاسی با تهران نیست ! به گزارش “”، روزنامه “الرای العام” چاپ کویت با انتشار این خبر به نقل از “الطباطبایی” افزود : ایرانی ها به ما حمله سیاسی می کنند و ما هر روز نمایندگی های دیپلماسی خود در تهران را افزایش می دهیم !وی دلیل اعتراض خود را اینگونه تشریح می کند : در حالی ما اقدام به اعزام کنسول به مشهد می کنیم که ایران به وزیر امورخارجه کشورمان به خاطر استفاده از واژه {جعلی} “خلیج ع رب ی ” اعتراض کرده است.او ادامه داد : من جواب ایران را دارم اما تمایلی به پاسخ دادن به اظهارات وزیرامورخارجه و مجلس ایران ندارم!و در پایان گفت : کمیسیون روابط خارجی کویت باید این اشتباه را اصلاح کند و درباره گسترش روابط با ایران تجدید نظر کند!