خرید لباس مجلسی فكر نمي‌كرديم آجرها را بكنند و پرتاب كنند!

سرپرست كميته ليگ فدراسيون كشتي گفت: تماشاگران ايذه بايد انتظارات منطقي از تيمشان داشته باشند.

رضا غلامي كه سرپرست مسابقه تيم‌هاي كشتي فرنگي آنزان ايذه و گاز كرمانشاه بود در مورد وقايع رخ داده در جريان اين مسابقه در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: مسئولين استان و شهرستان قول داده بودند كه تماشاگران را كنترل خواهند كرد. اين بار اجازه داده نشد هيچ تماشاگري كنار تشك بيايد ولي فكر اين را هم نمي‌كرديم كه تماشاگران آجر سكوها را بكنند و به روي تشك پرتاب كنند.

وي ادامه داد: ما دنبال علاقمند و تماشاگر كشتي هستيم ولي تماشاگراني با منطق. تماشاگران ايذه نبايد در هر شرايطي از تيمشان برد بخواهند و بايد بضاعت تيمشان را در نظر بگيرند. مثلا در مازندران با وجود اين كه مسابقه با تيم همدان برگزار نشد اما تماشاگران مازندراني هيچ عكس‌العملي نشان ندادند و رفتار صحيحي داشتند.

غلامي در پايان در مورد تاثير بردهاي انفرادي در تعيين تيم قهرمان گفت: مسابقه رودررو تعيين تيم قهرمان را تعيين مي كند و احتمال كشيده شدن كار به شمردن بردهاي انفرادي بسيار كم است.

چون تيم سوني در دو كشتي مقابل گاز كرمانشاه ضربه شد، تنها در صورتي كه 5-2 مسابقه برگشت را ببرد و يا 4-3 به همراه سه ضربه فني پيروز شود، مي تواند قهرمان شود در غير اين صورت تيم كرمانشاه فاتح مسابقات خواهد بود.