خرید لباس مجلسی چالش بزرگ بازيهاي كشورهاي اسلامي

خراسان؛ دومين دوره بازي‌هاي كشورهاي اسلامي درحالي‌ از اواخر فروردين ماه سال آينده در ايران برگزار مي‌شود كه ممكن است برگزاري اين رقابت‌ها با چالش مواجه شود. موضوع به زماني باز مي‌گردد كه حسن ميرزاآقابيگ دبير سابق بازي‌ها بدون هماهنگي اقدام به‌رونمايي مدال‌ها كرد. اين اقدام آقابيگ از آن جهت بود كه ستاد برگزاري بازي‌ها تحت فشار رسانه‌ها و تهديد تعدادي از كشورهاي اسلامي مجبور است از مدال‌هايي رونمايي‌ كند كه نام خليج‌فارس بر روي آن‌ها حك شده بود و اين مدال‌ها به عنوان مدال رسمي بازي‌ها به معرض نمايش درآمد.

آقابيگ با برگزاري يك نشست خبري مدال‌ها را در مقابل خبرنگاران به نمايش گذاشت تا متذكر شود كه حذف نام خليج‌فارس از روي مدال‌هاي دومين دوره بازي‌هاي كشورهاي اسلامي كه قرار است در ايران برگزار شود، صحت ندارد اما موضوع به همين جا ختم نشد. بنا به گفته يك منبع آگاه مسئولان كنفدراسيون بازي‌ها كه مقر آن در عربستان مستقر است با اعتراض به رونمايي مدال‌ها مدعي شدند كه مي‌بايستي رونمايي مدال‌ها با حضور اعضاي اين كنفدراسيون و برخي از كشورهاي عضو و شركت‌كننده صورت مي‌گرفت و ايران خلاف آن عمل كرده است.

اعتراض ديگر اين كنفدراسيون اين بود كه در اولين دوره رقابت‌ها كه در عربستان برگزار شد قبل از برگزاري بازي‌ها وقتي از مدال ها رونمايي شد ايران به حك شدن نام خليج عربي اعتراض كرد و دليل آورد كه وقتي بحث وحدت مطرح است نبايستي سياست در ورزش دخالت داده شود و كنفدراسيون بازي‌ها با توجه به اعتراض ايران، نام عربي را حذف و تنها به نام خليج اكتفا كرد.

اين موضوعي است كه كشور عربستان به آن معترض است و ظاهرا قرار نيست از مواضع خود كوتاه بيايد. از سويي ديگر مسئولان ايران نيز باتوجه به رونمايي از مدال‌ها كه نام خليج‌فارس روي آن حك شده، نمي‌توانند از مواضع خود نسبت به حذف نام خليج فارس عقب‌نشيني كنند، لذا با‌توجه به موارد پيش‌آمده ممكن است روند برگزاري بازي‌ها در فروردين سال آينده با چالش جدي روبه‌رو شود.

يك منبع آگاه در اين باره به خراسان مي‌گويد: «اگر رونمايي مدال‌ها با هماهنگي صورت مي‌گرفت و تعجيل در آن نبود شايد ستاد برگزاري بازي‌ها با اين مشكل جدي روبه‌رو نمي‌شد اما با اين وضعيت، ايران همچنان درحال رايزني با مقامات كنفدراسيون بازي‌هاست تا مشكل را به يك طريقي برطرف كنيم چرا‌كه نمي‌توانيم از مواضع خود مبني بر رونمايي مدال‌ها كه رسانه‌اي شده و نام خليج‌فارس بر آن حك شده است كوتاه بياييم.»

اين منبع آگاه در ادامه مي افزايد: «براي برون رفت از اين موضوع به احتمال زياد‌ بازي‌ها با تعويق دوباره روبه‌رو خواهد شد كه به نظر نمي‌رسد كنفدراسيون بازي‌ها با آن موافقت كند كه در اين صورت ميزباني بازي‌ها از ايران گرفته و به كشور ديگري داده خواهد شد و يا اين كه كنفدراسيون بازي‌هاي كشورهاي اسلامي قبول خواهد كرد بازي‌ها با مدال‌هاي رونمايي شده در ايران و‌ بدون هيچ تغييري و با نام خليج‌فارس برگزار شود.»

اين اتفاق‌ها درحالي به عنوان يك چالش، پيش روي ستاد برگزاري بازي‌هاي كشورهاي اسلامي در ايران است كه براساس گزارش‌هاي رسيده ستاد اجرايي اين بازي‌ها كه در شهرهاي تهران، اصفهان و مشهد به عنوان 3 شهر ميزبان اين بازي‌ها مستقر هستند، به حالت نيمه تعطيل درآمده و با توجه به فرصت حدود‌ 3 ماهه تا برگزاري بازي‌ها از هرگونه فعاليت اجرايي خارج شده‌اند. با اين وصف احتمال لغو، تعويق و يا گرفتن ميزباني اين بازي‌ها از ايران وجود خواهد داشت.